Struktura kapitala

(Capital structure)

Struktura kapitala je mješavina izvora financiranja s kojim poduzeće financira svoje poslovanje i svoju aktivu. Struktura kapitala zapravo označava omjer između dvije vrste kapitala: dužničkog (tuđeg) i vlastitog. Takva podjela je korisna jer otkriva kako je poduzeće financiralo svoju imovinu s kojom generira prihode.

Pojam struktura kapitala se odnosi na dugoročne izvore financiranja, dok se za cjelostnu strukturu pasive koristi izraz financijska struktura. Financijska struktura dijeli izvore financiranja i prema rokovima dospijeća (kratkoročni i dugoročni), dok struktura kapitala dijeli isključivo dugoročno financiranje, i to prema vlasništvu. Drugim riječima, struktura kapitala označuje nešto uži segment financijske strukture i predstavlja odnos vlastitog kapitala i dugoročnih dugova.

Svrha analiziranja strukture kapitala je omogućiti korisnicima financijskih izvještaja uvid u to koliko je poduzeće rizično. Stupanj zaduženosti neposredno utječe na visinu financijskog rizika kojemu je ulagač izložen. Tvrtke koje su uglavnom financirane sa dužničkim kapitalom (financijski dugovi, krediti, lizing itd.), uz minimalan udio vlastitog kapitala (ulog vlasnika), puno su rizičnije. To je zbog toga što dužnički kapital ima prednost u naplaćivanju. U slučaju insolventnosti i stečaja, najprije su isplaćeni vjerovnici pa tek onda vlasnici.

Različiti izvori financiranja imaju i različit trošak (cijenu) kapitala. U pravilu je trošak vlastitog kapitala (zahtijevani povrat na kapital) viši od troška dužničkog kapitala (visina kamatne stope), baš zbog činjenice što vlastiti kapital nema tu prednost u naplaćivanju. Zbog toga je rizik veći.

Shodno tome, kapitalska struktura može biti vrlo koristan instrument u rukama menadžmenta jer pomaže pronaći optimalnu strukturu kapitala odnosno najbolji omjer između rizika i prosječnog troška kapitala.

Najčešće korišten pokazatelj koji prikazuje kvalitetu strukture kapitala je omjer duga i kapitala (engl. Debit to Equity, D/E ratio).

Strukturu kapitala i njen utjecaj na rizik možemo vrlo jednostavno prikazati na sljedećim ilustracijama:


Struktura kapitala (kapitalska struktura) - Normalno financiranje, srednji rizik

Poprilično zaduženo poduzeće (veći rizik):


Struktura kapitala (kapitalska struktura) - Zaduženo poduzeće (visok udio dužničkog kapitala), visoki rizik

Vrijedi i obrnuto:


Struktura kapitala (kapitalska struktura) - Nezaduženo poduzeće (visok udio vlastitog kapitala), manji rizik

Važno je još spomenuti da se pri većem udjelu duga u strukturi kapitala financijski rizik povećava i zbog toga, što veća zaduženost sa sobom nosi i veće isplate kamata, koje su obavezne dok dividende vlasnicima to nisu.

Gospodarske djelatnosti, poslovni modeli, zahtijevi vlasnika i potrebe tvrtki su vrlo različiti. Zbog toga se optimalna struktura kapitala bitno razlikuje od tvrtke do tvrtke. Jedan od osnovnih zadataka menadžmenta je potražiti optimalnu kapitalsku strukturu koja će tvrtki omogućiti najmanji stupanj rizika uz najniži trošak kapitala.

Povezane definicije:

Korisne in zanimljive stranice:


Uvjeti:

Ekonomskirjecnik.com je stranica stvorena sa ciljem informiranja i obrazovanja zainteresirane javnosti, i kao takva poštuje autorska prava. Kod sadržaja koji nisu autorski, izvori informacija su jasno označeni i omogućen je link na njihov izvor. Ako vam se čini, da Ekonomskirjecnik.com na bilo koji način krši autorska prava, molimo vas da nas odmah bez oklijevanja kontaktirate.

Ekonomskirjecnik.com nije namijenjen financijskom savjetovanju i ne jamči za točnost svojih sadržaja. Svaka potencijalna šteta koja bi nastala zbog informacija objavljenih na našim stranicama nije i ne može biti naša odgovornost. Prije donošenja bilo kakvih ekonomskih i financijskih odluka, preporučujemo da se posavjetujete sa stručnjakom. Više o tome možete pročitati u uvjetima korištenja.