Neto dobit

(Net profit, Net income)

Neto dobit ili čista dobit je jedan od najvažnijih ekonomskih i financijskih pojmova jer predstavlja srž odnosno temeljni cilj kapitalizma i tržišnog gospodarstva. To je financijski podatak kojeg se najviše proučava i analizira.

Neto dobit je zapravo višak ukupnih prihoda nad ukupnim rashodima koje tvrtka realizira u određenom razdoblju. Drugim riječima, neto dobit nam pokazuje koliko je od prihoda ostalo na raspolaganju tvrtki i vlasnicima nakon što se oduzmu baš svi troškovi. Iskazuje se u računu dobiti i gubitka i izražena je u novčanim jedinicama. To je najvažnija stavka tog izvještaja i predstavlja iznos kojeg tvrtka može koristiti za različite svrhe kao npr.:

  • rezerve za teža vremena,
  • isplata kredita i drugih dugova,
  • investicije u nove projekte,
  • isplata vlasnicima (dividenda).

Smisao izračunavanja neto dobiti je ocjeniti uspješnost poduzeća kod stvaranja vrijednosti za svoje vlasnike. Formula za izračunavanje neto dobiti je prilično jednostavna:

Neto dobit = Ukupni prihodi – Ukupni rashodi (uključen i porez)

Neto dobit još imenujemo neto profit ili čista zarada. Englezi još koriste izraz "bottom line" jer se neto dobit pojavljuje na dnu računa dobiti i gubitka kao posljednja stavka. Čista dobit koja nije bila isplaćena vlasnicima kroz dividendu se stručno imenuje zadržana dobit i prikazan je kao posebna stavka u kapitalu na bilanci stanja.

Pogledajmo primjer izračuna neto dobiti:


Račun dobiti i gubitka - izračun neto dobiti

Najprije je potrebno izračunati ukupne prihode i ukupne rashode:


Ukupni prihodi = Poslovni prihodi + Financijski prihodi + Izvanredni prihodi

Ukupni prihodi = 367.000 + 3.450 + 2.000

Ukupni prihodi = 372.450


Ukupini rashodi = Poslovni rashodi + Financijski rashodi + Izvanredni rashodi + Porez

Ukupni rashodi = 282.250 + 8.900 + 500 + 16.160

Ukupni rashodi = 307.810


Sada možemo izračunati neto dobit:


Neto dobit = 372.450 – 307.810

Neto dobit = 64.640


Način kalkulacije neto dobiti može se djelomično razlikovati kod različitih gospodarskih djelatnosti i poduzeća (razlike u kategorizacji prihoda i rashoda, način prikazivanja poslovnih rezultata itd.). Ipak, u osnovi neto dobit uvijek predstavlja razliku između ukupnih prihoda i rashoda.

Dolje si možete pogledati video na engleskom jeziku, koji na jednostavan način prikazuje značenje neto dobiti i zašto je neto dobit važna:
Povezane definicije:

Korisne in zanimljive stranice:


Uvjeti:

Ekonomskirjecnik.com je stranica stvorena sa ciljem informiranja i obrazovanja zainteresirane javnosti, i kao takva poštuje autorska prava. Kod sadržaja koji nisu autorski, izvori informacija su jasno označeni i omogućen je link na njihov izvor. Ako vam se čini, da Ekonomskirjecnik.com na bilo koji način krši autorska prava, molimo vas da nas odmah bez oklijevanja kontaktirate.

Ekonomskirjecnik.com nije namijenjen financijskom savjetovanju i ne jamči za točnost svojih sadržaja. Svaka potencijalna šteta koja bi nastala zbog informacija objavljenih na našim stranicama nije i ne može biti naša odgovornost. Prije donošenja bilo kakvih ekonomskih i financijskih odluka, preporučujemo da se posavjetujete sa stručnjakom. Više o tome možete pročitati u uvjetima korištenja.