Lombardni kredit

(Lombard credit, Lombard loan)

Lomardni kredit je zajam koji je osiguran sa zalogom nematerijaliziranih vrijednosnih papira. Uz vrijednosnice, lombardni krediti se mogu osigurati i sa bankovnim depozitima ili čak policom životnog osiguranja, koja nosi određenu vrijednost. Pritom je najvažnije, da se založena imovina može vrlo brzo unovčiti (da je likvidna).

U slučaju, da su kolateral vrijednosni papiri, ti mogu biti u vlasništvu korisnika kredita ili neke treće osobe koja je dozvolila njihov zalog. Kao što se kod hipotekarnih kredita vjerovnik upisuje u katastar, tako se i kod lombardnih kredita, koji su osigurani sa vrijednosnicama, kreditor upisuje kod klirinškog depozitarnog društva (SKDD) koje vodi evidenciju o vlasnicima vrijednosnih papira. Kada je kredit u potpunosti isplaćen, zajmodavac izdaje dozvolu za brisanje zaloga.

Značajno za lomardni kredit je to, da zajmodavcu nije potrebno utvrđivanje kreditne sposobnosti dužnika. Iznos kredita se određuje u odgovarajućem omjeru s obzirom na vrijednost i vrstu založenih sredstava (prosječno otprilike 60% tržišne vrijednosti založenih vrijednosnica). Kod određivanja uvjeta i visine kredita, u obzir se uzimaju i drugi faktori kao npr. kreditni rejting izdavatelja vrijednosnice, te njena likvidnost na burzi.

Najčešće se lombardni kredit otplaćuje sa mjesečnim isplaćivanjem kamata, a glavnica je podmirena tek kod dospijeća kredita. Postoje i lombardni krediti gdje se glavnica i kamate isplaćuju kod dospijeća. Doba kredita prije svega ovisi o vrsti zaloga, ali i banke koja nudi kredit. Uobičajena doba je od 1 do 5 godina.

Lombardne kredite uglavnom koriste središnje banke. To su kratkoročni zajmovi kojima je svrha pružanje dodatne likvidnosti komercijalnim bankama, te posredno očuvanje stabilnosti financijskog sistema. Uz takve kredite, banke mogu vrlo brzo doći do potrebnog novca i njihova likvidnost nije ugrožena. Kamatna stopa za takve kratkoročne lombardne kredite od centralne banke obično je nešto niža od one na međubankarskom tržištu, što kreditnim institucijama ponekad omogućava i arbitražu.

Ime "lombardni kredit" potiče od imena znane ulice Lombard Street u Londonu gdje su engleski bankirji dogovarali i potpisivali slične poslove.

Povezane definicije:

Know-how:


Uvjeti:

Ekonomskirjecnik.com je stranica stvorena sa ciljem informiranja i obrazovanja zainteresirane javnosti, i kao takva poštuje autorska prava. Kod sadržaja koji nisu autorski, izvori informacija su jasno označeni i omogućen je link na njihov izvor. Ako vam se čini, da Ekonomskirjecnik.com na bilo koji način krši autorska prava, molimo vas da nas odmah bez oklijevanja kontaktirate.

Ekonomskirjecnik.com nije namijenjen financijskom savjetovanju i ne jamči za točnost svojih sadržaja. Svaka potencijalna šteta koja bi nastala zbog informacija objavljenih na našim stranicama nije i ne može biti naša odgovornost. Prije donošenja bilo kakvih ekonomskih i financijskih odluka, preporučujemo da se posavjetujete sa stručnjakom. Više o tome možete pročitati u uvjetima korištenja.