Javne financije

(Public finance)

Javne financije se odnose na financijski segment djelovanja države (korištenje državnog novca). Javne financije možemo definirati kao državno računovodstvo odnosno sistem, koji bilježi i pokazuje na koji način se država financira i kakvi su troškovi njenog vođenja i razvoja. Dakle, javne financije predstavljaju ukupno financijsko poslovanje države i svih njenih institucija (javni prihodi, javni rashodi, javi dug, državni proračun itn.). Kao i kod poduzeća, država isto tako posjeduje svoju bilancu stanja i račun dobiti i gubitka.

Država omogućava djelovanje i distribuciju vrijednih i važnih dobara i usluga kao što su školstvo, zdravstvo, zaštita i obrana, promet, kultura itd. Takva javna dobra, koja državljanima omogućavaju bolji život i viši stupanj blagostanja, je potrebno financirati. Financira ih država sa javnim financijama.

Ne treba zaboraviti, da su javne financije zapravo vlasništvo državljana odnosno svih poreznih obveznika u državi, koji na izborima biraju upravitelje javnih financija. Tako, naime, djeluje demokratski državni ustroj.

Najveći udio u punjenju javnih financija imaju porezi. Ako porezi nisu dovoljni, vlada obično odlazi na financijska tržišta i sa izdavanjem državnih obaveznica i drugih instrumenata (zaduživanje) dolazi do potrebnih sredstava za financiranje državnog aparata.

Uz to, javne financije su vrlo često instrument za stabilizaciju gospodarskog okruženja kada se ekonomija nađe u problemima. Npr. fiskalna politika (raspolaganje sa državnim prihodima i rashodima) se izvodi na način, da se stabiliziraju gospodarski ciklus i njegovi učinci kao što su nezaposlenost, recesija i drugo.

Ponekad javne financije uključuju i javna poduzeća. Neka od njih se mogu čak i sama financirati, baš poput privatnih gospodarskih tvrtki, i na taj način biti izvan domašaja javnih financija. Ipak njihov bliski odnos sa državom ih uključuje u sistem javnih financija.

Know-how:


Uvjeti:

Ekonomskirjecnik.com je stranica stvorena sa ciljem informiranja i obrazovanja zainteresirane javnosti, i kao takva poštuje autorska prava. Kod sadržaja koji nisu autorski, izvori informacija su jasno označeni i omogućen je link na njihov izvor. Ako vam se čini, da Ekonomskirjecnik.com na bilo koji način krši autorska prava, molimo vas da nas odmah bez oklijevanja kontaktirate.

Ekonomskirjecnik.com nije namijenjen financijskom savjetovanju i ne jamči za točnost svojih sadržaja. Svaka potencijalna šteta koja bi nastala zbog informacija objavljenih na našim stranicama nije i ne može biti naša odgovornost. Prije donošenja bilo kakvih ekonomskih i financijskih odluka, preporučujemo da se posavjetujete sa stručnjakom. Više o tome možete pročitati u uvjetima korištenja.