Hiperinflacija

(Hyperinflation)

Hiperinflacija je ekstremno visoka odnosno brza inflacija (rast cijena), koja uzrokuje popriličan pad vrijednosti državne valute. Hiperinflacija je zapravo inflacija koju je vrlo teško kontrolirati. U ekstremnom obliku može uzrokovati slom cijelog monetarnog sistema u državi. Iako prag za hiperinflaciju nije jasno određen, neki ekonomisti zagovaraju da inflacija postaje hiperinflacija kada stopa rasta cijena nadmaši 50 % mjesečno. Mišljenja stručnjaka su po ovom pitanju različita.

Hiperinflacija se najčešće pojavljuje u vrijeme kada je količina novca u optjecaju poveća bez da bruto domaći proizvod iskazuje rast. Pretjerano tiskanje novca od monetarne vlasti (centralne banke) u državi je temeljni razlog za pojavu hiperinflacije. Takva neuravnoteženost ponude i potražnje na trgu novca (previše novca i premalo robe) utječe na cijene proizvoda i usluga koje počinju rasti, a lokalna valuta počinje izgubljati svoju vrijednost.

Pojava hiperinflacije je značajna za politički nestabilne države odnosno države koje su u ratu. Zbog toga je trgovina sa takvom državom vrlo riskantna i izvoznici u takve države zahtijevaju vrlo visoku premiju za rizik. To utječe na nivo cijena robe i usluga.

Jedan od najgorih in najpoznatijih slučajeva hiperinflacije se dogodio u Njemačkoj između 1920 i 1923 godine. Pretpostavka je, da su se cijene tada udvostručile svakih 28 sati odnosno otprilike 3.000.000 % mjesečno. Devizni tečaj između njemačke marke i američkog dolara je bio takav, da je 1 američki dolar u jednom trenutku vrijedio vrtoglavih 4.200.000.000 DEM (decembar 1923).


Know-how:


Uvjeti:

Ekonomskirjecnik.com je stranica stvorena sa ciljem informiranja i obrazovanja zainteresirane javnosti, i kao takva poštuje autorska prava. Kod sadržaja koji nisu autorski, izvori informacija su jasno označeni i omogućen je link na njihov izvor. Ako vam se čini, da Ekonomskirjecnik.com na bilo koji način krši autorska prava, molimo vas da nas odmah bez oklijevanja kontaktirate.

Ekonomskirjecnik.com nije namijenjen financijskom savjetovanju i ne jamči za točnost svojih sadržaja. Svaka potencijalna šteta koja bi nastala zbog informacija objavljenih na našim stranicama nije i ne može biti naša odgovornost. Prije donošenja bilo kakvih ekonomskih i financijskih odluka, preporučujemo da se posavjetujete sa stručnjakom. Više o tome možete pročitati u uvjetima korištenja.