Financijska analiza

(Financial analysis)

Financijska analiza je proces skupljanja, upoznavanja, provjeravanja i interpretiranja financijskih podataka. Financijska analiza je zapravo sinteza financijskih podataka s kojom pokušavamo prepoznati ekonomske trende, odrediti financijske politike i usmjerenja, izraditi financijske planove za budućnost, te identificirati potencialne projekte i investicije. Takve analize se ponajviše izvode za poduzeća, međutim sa njima se mogu pokriti i druge organizacije, države ili projekti – sve što u svojoj djelatnosti sadrži financijske tokove (transakcije).

Cilj financijske analize je provjeriti da li je poduzeće, koje je predmet analize, stabilno, likvidno i profitabilno (rentabilno). Sa tom svrhom analitičar koji izvodi analizu provjerava različite financijske podatke. Ipak osnovni fokus analize su tri temeljna financijska izvještaja:

  • 1. Račun dobiti i gubitka
  • 2. Bilanca stanja
  • 3. Izvještaj o novčanom toku

Drugim riječima, najčešći predmet financijskog analiziranja su poslovni rezultat, financijski položaj te ostvareni novčani tokovi poduzeća. Svi izvještaji prezentiraju poslovanje poduzeća na svoj način, a ipak se međusobno dopunjuju. Stoga ih je potrebno proučavati i analizirati kao cjelinu. Za potrebe financijske analize, analitičar skuplja i provjerava i druge računovodstvene podatke i pojašnjenja, te isto tako podatke iz drugih publikacija, objavljenih istraživačkih radova ili medija.

Osnovna svrha takve analize je steći jasnu sliku o financijskom stanju poduzeća. Rezultati financijske analize mogu biti osnova za donošenje ekonomskih odluka šireg kruga korisnika informacija (npr. menadžment poduzeća, vlasnici, banke, ulagači, državne institucije i drugi).

Jedan od najčešćih načina financijskog analiziranja je računanje financijskih multiplikatora ili pokazatelja (kombiniranje financijskih i drugih podataka). Metodološki financijsko analiziranje možemo podijeliti na tri osnovna segmenta:

1. Analiziranje prošlih rezultata – sa pregledavanjem proteklih poslovnih rezultata i podataka, te računanjem pokazatelja, analitičar provjerava kakve je poslovne rezultate poduzeće ostvarivalo u prošlim razdobljima.

2. Analiziranje budućih rezultata – uz analiziranje prošlih rezultata i upotrebu nekih matematičkih i statističkih metoda i modela, analitičar pokušava predvidjeti potencijalne buduće trendove i poslovne rezultate. Važno je istaknuti kako ekstrapolacija proteklih rezultata na buduća razdoblja vrlo često vodi u pogrešne zaključke. Prošli rezultati su zapravo loš predskazatelj budućih dostignuća.

3. Analiziranje rezultata sličnih poduzeća – pregledavanjem i uspoređivanjem financijskih podataka sličnih tvrtki iz iste djelatnosti (industrije), analitičar pokušava dobiti uvid u uspješnost poduzeća.

Ta podjela segmenata financijske analize može se strukturirati i malo drugačije:

1. Komparativna financijska analiza ili horizontalna analiza odnosno analiziranje podataka i promjena kroz više obračunskih razdoblja.


Komparativna (horizontalna) financijska analiza - primjer

2. Strukturna financijska analiza ili vertikalna analiza kod koje su financijski podaci izraženi u postocima. Drugim riječima, različiti podaci iz istog vremenskog razdoblja se međusobno povezuju i uspoređuju.


Strukturna (vertikalna) financijska analiza - primjer

3. Izračunavanje pokazatelja odnosno kombiniranje različitih financijskih podataka iz različitih financijskih izvještaja koji imaju svrhu prikazati uspješnost poslovanja tvrtke.


Financijska analiza uz izračunavanje pokazatelja - primjer

Konačni produkt financijske analize je najčešće pisni izvještaj u kojem su prezentirani zaključci analize i prijedlozi za buduće ravnanje.

Iz vidika analiziranja vrijednosnica postoje dvije osnovne vrste financijske analize:

  • fundamentalna analiza
  • tehnička analiza

Povezane definicije:

Korisne in zanimljive stranice:


Uvjeti:

Ekonomskirjecnik.com je stranica stvorena sa ciljem informiranja i obrazovanja zainteresirane javnosti, i kao takva poštuje autorska prava. Kod sadržaja koji nisu autorski, izvori informacija su jasno označeni i omogućen je link na njihov izvor. Ako vam se čini, da Ekonomskirjecnik.com na bilo koji način krši autorska prava, molimo vas da nas odmah bez oklijevanja kontaktirate.

Ekonomskirjecnik.com nije namijenjen financijskom savjetovanju i ne jamči za točnost svojih sadržaja. Svaka potencijalna šteta koja bi nastala zbog informacija objavljenih na našim stranicama nije i ne može biti naša odgovornost. Prije donošenja bilo kakvih ekonomskih i financijskih odluka, preporučujemo da se posavjetujete sa stručnjakom. Više o tome možete pročitati u uvjetima korištenja.