EBITDA

(Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization, EBITDA)

EBITDA iliti dobit prije kamata, poreza i amortizacije je jedan od pokazatelja poslovne uspješnosti tvrtke, koji uzima u obzir fiktivnu prirodu amortizacije kao računovodstvene kategorije. Naime, amortizacija je isključivo računovodstveni zahvat (knjiženje) i nema nikakvog učinka na novčane tokove poduzeća. Zbog toga se amortizacija kod izračunavanja EBITDA dodaje nazad dobiti iz poslovanja (dobit prije kamata i poreza, EBIT).

Uz amortizaciju, EBITDA isto tako isključuje učinke financiranja, izvanrednih poslovnih događaja te drugih mogućih nenovčanih računovodstvenih knjiženja. Na taj način nam EBITDA pokazuje čistu ("golu") uspješnost poslovanja i služi kao dobar približak novčanom toku od poslovnih aktivnosti. Uz to, EBITDA je izuzetno dobar pokazatelj profitabilnosti, posebno u odnosu na relativno uspoređivanje sa drugim tvrtkama u istoj djelatnosti. EBITDA se u velikoj mjeri mjeri koristi kao osnova za kreditnu analizu (ocjena sposobnosti tvrtke da redovno ispunjava svoje financijske obaveze).

Pokazatelj EBITDA se izračunava na sljedeći način:

EBITDA = dobit prije kamata i poreza (EBIT) + amortizacija

U praksi je zapravo više načina i metodologija za izračunavanje EBITDA. To nije podatak, kojeg propisuju računovodstveni standardi, zato poduzeća i analitičari kod izračunavanja EBITDA uključuju različite računovodstvene stavke. To uglavnom ovisi o osobnim sklonostima analitičara koji izvodi analizu odnosno tvrtke koja izvještava.

Npr. neki poznavatelji kod izračunavanja EBITDA uzimaju u obzir ukupnu vrijednost otpisa, jer i ti su samo knjigovodstveni zahvat. Kod takvog primjera, formula za izračun EBITDA glasi:

EBITDA = dobit prije kamata i poreza (EBIT) + otpisi vrednosti

Bez obzira na metodu izračunavanja, rezultati mora biti smisleni, dosljedni te moraju omogućiti usporedivost tvrtki između sebe. Temeljni zadatak analitičara je prilagoditi EBITDA na način koji jamči usporedivost među tvrtkama.

EBITDA postaje izuzetno koristan pokazatelj kada se kombinira s nekim drugim stavkama iz financijskih izvještaja, kao npr.:

  • EBITDA marža
  • Neto dug / EBITDA

Ujedno je EBITDA naširoko korištena kategorija kod procjena vrijednosti tvrtki gdje se vrlo često koristi omjer EV / EBITDA.

Čini se važno još jednom istaknuti, da je EBITDA samo približak (aproksimacija) novčanog toka od poslovnih aktivnosti. Bilo bi pogrešno potpuno ga izjednačiti sa novčanim tokom od poslovnih aktivnosti pošto EBITDA zanemaruje novčani tok koji je potreban za financiranje obrtnog kapitala.Uvjeti:

Ekonomskirjecnik.com je stranica stvorena sa ciljem informiranja i obrazovanja zainteresirane javnosti, i kao takva poštuje autorska prava. Kod sadržaja koji nisu autorski, izvori informacija su jasno označeni i omogućen je link na njihov izvor. Ako vam se čini, da Ekonomskirjecnik.com na bilo koji način krši autorska prava, molimo vas da nas odmah bez oklijevanja kontaktirate.

Ekonomskirjecnik.com nije namijenjen financijskom savjetovanju i ne jamči za točnost svojih sadržaja. Svaka potencijalna šteta koja bi nastala zbog informacija objavljenih na našim stranicama nije i ne može biti naša odgovornost. Prije donošenja bilo kakvih ekonomskih i financijskih odluka, preporučujemo da se posavjetujete sa stručnjakom. Više o tome možete pročitati u uvjetima korištenja.