Bruto domaći proizvod - BDP

(Gross Domestic Product, GDP)

Bruto domaći proizvod (BDP) je vrijednost svih dovršenih roba i usluga, koji su bili proizvedeni unutar jedne države u određenom vremenskom razdoblju (najčešće na kvartalnom ali godišnjem nivou). Bruto domaći proizvod je izražen u novčanim jedinicama, a uključeni su samo oni proizvodi i usluge koji su dovršeni i spremni za neposrednu potrošnju. BDP isključuje proizvode i usluge koji su namijenjeni za daljnju preradu i proizvodnju proizvoda i usluga (intermedijarna dobra). To se čini sa ciljem da se izbjegne dvostruko obračunavanje istih proizvoda i usluga. Prilikom izračunavanja bruto domaćeg proizvoda obično se uzima u obzir tržišna vrijednost uključenih elemenata.

Temeljna svrha izračunavanja bruto domaćeg proizvoda je dobiti uvid u gospodarsku aktivnost države – u razvoj te stupanj rasta njenog gospodarstva. BDP predstavlja indikator zdravlja ekonomije unutar jedne države. Shodno tome, bruto domaći proizvod ocjenjuje kvalitetu odnosno životni stadard u državi. Bruto domaći proizvod se uvelike upotrebljava kao mjera blagostanja jedne države, iako je takav pristup predmet sve više kritika. Uz sve to, BDP je isto tako koristan kao pokazatelj u kojoj fazi ekonomskog ciklusa se nalazi gospodarstvo.

Ekonomisti dijele potrošače tih dovršenih ili finalnih proizvoda i usluga u četiri osnovne kategorije. Prema toj podjeli, bruto domaći proizvod uključuje cijelu potrošnju privatnog sektora (osobna potrošnja i kućanstva), javnu potrošnju (država), bruto ulaganja (korporacije), te neto izvoz (vanjski potrošači). Takav izračun BDP možemo jednostavno i strukturirano prikazati kroz sljedeću formulu:

BDP = P + D + U + NI (iz-uv)


  • P = privatna potrošnja
  • D = državna potrošnja
  • U = bruto kapitalska ulaganja u osnovna sredstva
  • NI = neto izvoz (izvoz minus uvoz)

Takav pristup izračunavanju BDP imenujemo "rashodni" pristup. Postoji još i "proizvodni" način izračunavanja.

Bruto domaći proizvod je zapravo najopsežnije mjerilo cjelovite gospodarske aktivnosti. Zabilježena BDP vrijednost i promjene u usporedbi za prijašnjim razdobljima se objavljuju na kvartalnom nivou.

BDP se može izraziti u tekućim (trenutnim) cijenama ili u stalnim cijenama što anulira utjecaj inflacije na opseg gospodarske aktivnosti.

Know-how:


Uvjeti:

Ekonomskirjecnik.com je stranica stvorena sa ciljem informiranja i obrazovanja zainteresirane javnosti, i kao takva poštuje autorska prava. Kod sadržaja koji nisu autorski, izvori informacija su jasno označeni i omogućen je link na njihov izvor. Ako vam se čini, da Ekonomskirjecnik.com na bilo koji način krši autorska prava, molimo vas da nas odmah bez oklijevanja kontaktirate.

Ekonomskirjecnik.com nije namijenjen financijskom savjetovanju i ne jamči za točnost svojih sadržaja. Svaka potencijalna šteta koja bi nastala zbog informacija objavljenih na našim stranicama nije i ne može biti naša odgovornost. Prije donošenja bilo kakvih ekonomskih i financijskih odluka, preporučujemo da se posavjetujete sa stručnjakom. Više o tome možete pročitati u uvjetima korištenja.