Arbitraža

(Arbitrage profit)

Arbitraža ili arbitražna prilika (arbitražna dobit) se odnosi na mogućnost ostvarivanja dobiti sa kupovinom neke imovine (vrijednosnice, valute, roba itd.) na jednom tržištu i istovremenom prodajom te iste imovine na drugom tržištu za višu cijenu. Arbitraža je zapravo istovremeno kupovanje i prodajanje imovine sa namjerom ostvarivanja dobiti koja proističe iz razlike u ostvarenoj cijeni. Na temelju uočavanja razlika u cijeni nekog predmeta unutar dva ili čak i više tržišta, investitor će kupiti predmet na jednom, te ga istovremeno prodati na drugom tržištu i pritom ostvariti profit.

Arbitraža je pojava koja je prije svega značajna za tržište vrijednosnica (financijskih instrumenata) do koje dolazi kada se tečajevi iste vrijednosnice na različitim tržištima razlikuju u vrijednosti. Takva razlika uzrokuje proces kupovanja te vrijednosnice na tržištu gdje je cijena niža i prodaje na onom tržištu gdje je cijena viša. Dakle arbitraža ostvaruje dobit sa iskorištavanjem razlika u cijeni kod istih vrijednosnica koje istovremeno kotiraju na različitim tržištima (burzama). Ostvarena razlika u cijeni predstavlja arbitražnu dobit (profit).

Obično je arbitraža posljedica neučinkovitosti tržišta. Nekada je bilo puno lakše ostvarivati arbitražni profit pošto su informacije do ulagača putovale puno duže nego što je to danas. Danas je zbog tehnološkog napretka i razvoja postalo izuzetno teško ostvariti arbitražnu dobit. Većina sudionika na tržištu kapitala upotrebljava napredne informacijske tehnologije sa kojima redovno prati oscilacije u cijeni financijskih instrumenata. Kada se pojavi krivo procjenjena (neučinkovita) vrijednost financijskog instrumenta, to obično pokrene brzu reakciju investitora. Na taj način je prilika za profit vrlo brzo eliminirana jer se cijena instrumenta prilagodi i izjednači na svim tržištima. U tom kontekstu arbitražu možemo definirati kao mehanizam pomoću kojeg se cijene vrijednosnica na duži rok ne udaljuju previše od realne vrijednosti imovine što dovodi do zaključka da su tržišta dugoročno gledano učinkovita.

Korisne in zanimljive stranice:

Know-how:


Uvjeti:

Ekonomskirjecnik.com je stranica stvorena sa ciljem informiranja i obrazovanja zainteresirane javnosti, i kao takva poštuje autorska prava. Kod sadržaja koji nisu autorski, izvori informacija su jasno označeni i omogućen je link na njihov izvor. Ako vam se čini, da Ekonomskirjecnik.com na bilo koji način krši autorska prava, molimo vas da nas odmah bez oklijevanja kontaktirate.

Ekonomskirjecnik.com nije namijenjen financijskom savjetovanju i ne jamči za točnost svojih sadržaja. Svaka potencijalna šteta koja bi nastala zbog informacija objavljenih na našim stranicama nije i ne može biti naša odgovornost. Prije donošenja bilo kakvih ekonomskih i financijskih odluka, preporučujemo da se posavjetujete sa stručnjakom. Više o tome možete pročitati u uvjetima korištenja.